miljøvennlige, håndlagede, pedagogiske

treleker

0 vare(r) - Kr0,00

Salgsbetingelser

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) gjennom vennligetreleker.no til forbrukere.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på vennligetreleker.no er bare tilgjengelig på norsk.

Betingelsene nummereres forløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for din bestilling. Versjonsnummeret blir gjentatt på ordrebekreftelsen.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftelighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks e.l.

1. Parter

Selger er Treleker, heretter kalt vennligetreleker.no, Ospelia S. 57, 4888 Homborsund, registrert i Brønnøysund-registeret  (www.brreg.no) med org.nr.: NO 898 058 972, telefon: 46554297, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. , og blir i det følgende benevnt "vi" eller "oss".

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt "du", "deg", "din" eller "ditt".

2. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). vennligetreleker.no er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11.

Når vennligetreleker.no mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til den mailadressen du har oppgitt på bestillingssiden. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til.

3. Opplysninger gitt i nettbutikken

vennligetreleker.no tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at bilde-/skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

4. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før betaling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje, miljøavgift m.m.

5. Betaling

Kjøpesummen kan, etter ditt eget, valg gjøres opp gjennom faktura eller kredittkort, (Visa/Mastercard). For å kunne handle med kort/kreditt på vennligetreleker.no må du ha fylt 18 år.

vennligetreleker.no sin partner for kortbetaling er DIBS (netterminal) og Swedbank (oppgjør). Ved bruk av kort blir kjøpesummen reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet først når ordren er pakket og klar for utsendelse fra vårt lager.

6. Levering og forsinkelse

vennligetreleker.no leverer kun til adresser i Norge.

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. vennligetreleker.no har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Avhengig av forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake til levering er gjort, eller heve avtalen.

7. Uavhentet postoppkrav

Dersom du unnlater å hente pakken på postkontoret vil du motta en faktura for uavhentet forsendelse, dette for å dekke våre fraktkostnader tur /retur, og våre lagerhåndteringskostnader.

For uavhentet pakker som returneres til oss vil du bli ilagt et gebyr på NOK 400,- inkl. mva

8. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, må du, så snart du har anledning til det og innen rimelig tid, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Dette gjelder også om du har valgt en annen mottaker av varene enn deg selv (betaleren).

9. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering av nytt tilsvarende produkt, prisavslag, eller at kjøpet heves. vennligetreleker.no kan alltid forlange at kjøpet heves, fremfor feilretting, omlevering og prisavslag..

Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig, men må alltid bekreftes skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har alikevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist.

vennligetreleker.no vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. vennligetreleker.no vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss for inspeksjon eller feilretting.

Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 11.

10. Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år. Se for øvrig pkt. 9.

11. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer (ikke frakt og gebyrer)

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være ubrukt, i originalemballasjen, og forøvrig i den stand du mottok det.

Bruker du Angreretten skal produkt(ene) leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har ansvaret for at produktet er forsvarlig pakket for returtransport. Vi har øvrig risiko for transporten tilbake til oss.

Om du angrer hele leveransen (dvs. returnerer alle produktene fra en bestilling), så refunderer vi hele beløpet, inklusive porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, oppkravsgebyr, etc. Om deler av en bestilling blir returnert refunderes prisen på produktene som dette gjelder. Refusjonen skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet i retur. Om bestillingen ble betalt med kort, vil refusjonen gjøres til kortet som ble brukt. I øvrige tilfeller blir refusjonen gjort til det kontonummer du oppgir på returskjemaet.

Produkt(ene) skal sendes tilbake til oss i original emballasje (inkl manualer, etc) og sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

12. Personopplysninger

vennligetreleker.no behandler i utgangspunktet bare personopplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.

I de tilfeller hvor vennligetreleker også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem.

Dine personopplysninger blir ikke utlevert til andre, med mindre det er nødvendig for å gjennomføre kjøpet/betalingen, eller om vi er/blir lovpålagt slik utlevering. Pr i dag har vennligetreleker.no følgende driftspartnere som får overført personopplysninger:

Posten/Bring (Levering/betaling)

Dibs – (tidligere Bankenes Betalingssentral) (betaling)

ProISP (Serverdrift)

Driftspartnere har ikke anledning til å bruke personopplysninger levert av vennligetreleker.no til annet en den avtalte driftsoppgaven.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss på   Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

13. Salgspant

vennligetreleker.no har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert eventuelle renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

14. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

Go to top